O Firmie

PROJEKT 23 to firma, która powstała z myślą o prowadzeniu kursów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa indywidualnego i zespołowego na rynku cywilnym, jak i w sferze jednostek budżetowych. 

Naszym celem szkoleniowym,  jest zwiększenie świadomości istniejących zagrożeń jakie mogą zaistnieć w kraju w którym mieszkamy, lub rejonie świata do którego się wybieramy.

Przygotowanie, analiza, wybór sprzętu……… OPÓR- ODZYSKANIE- tym się zajmujemy!!!!!

Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu instruktorów Jednostki Specjalnej GROM oraz funkcjonariuszy i żołnierzy służb specjalnych. 

Posiadamy profesjonalne zabezpieczenie psychologiczne i medyczne wszystkich naszych kursów.   

PROJEKT zakłada wdrożenie cyklu kilku szkoleń, które stworzą kompletny program zwiększający szansę przetrwania i odzyskania w przypadku zaistnienia sytuacji ekstremalnej.

Instruktorzy

Cisi bohaterowie wielu operacji specjalnych  w kraju i za granicą.
Zawsze w cieniu.
Plany lubią ciszę – a my, je mamy w stosunku do Ciebie.

„Uważaj na ściany, którymi się otaczasz i na to co może być po ich drugiej stronie.”
Alice Clayton

„Łupaszka”

PRZETrWANIE W SYTUACJI ZAKŁADNICZEJ

Pierwszy w Polsce ośrodek szkolenia na okoliczność wystąpienia ryzyka niewoli. Szkolenie przeznaczone dla osób wyjeżdzających w rejony z niestabilną sytuacją polityczną, społeczną czy  konfliktem zbrojnym gdzie ryzyko uprowadzenia i uwięzienia jest realne.

Szkolimy zgodnie z obowiązującymi doktrynami i dokumentami normatywnymi NATO określającymi standardy tego typu szkoleń.

Czerpiemy z wiedzy i służbowego doświadczenia osób, którzy przygotowywali operatorów służb i sił specjalnych. oraz osoby z instytucji rządowych i samorządowych do wyjazdów w takie rejony.

Tworzymy profesjonalne scenariusze ćwiczeń pod cywilnych odbiorców, którzy w celach biznesowych czy zawodowych przebywają lub będą przebywać na terytorium takich państw.

W sposób kompletny staramy się nauczyć jak zminimalizować ryzyko wystąpienia zatrzymania, niewoli a w przypadku jego zaistnienia jak przetrwać, zostać odnalezionym i odzyskanym.

Play Video
„Cała tajemnica tkwi w tym, żeby umieć kłamać i żeby wiedzieć, kiedy ktoś okłamuje ciebie.”
Nicholas Sparks, Ostatnia piosenka
Play Video

SURVIVAL

Litera składowa „S” skrótu SERE. (Survival Evasion Resistance Escape) 

Najprostszą definicją survivalu jest określenie go mianem samoratownictwa gdyż jest to zespół postaw i świadomych zabiegów przygotowujących do przetrwania oraz służących przetrwaniu w trudnych i skrajnie trudnych sytuacjach. Najważniejszym z  czynników ułatwiających przeżycie jest zmobilizowanie własnego umysłu, wykształcenie silnej motywacji i woli walki o przetrwanie. Tego staramy się nauczyć naszych kursantów bo kiedy wygramy z naszymi demonami cała reszta będzie prosta.

„Żeby przetrwać, musisz się nauczyć żyć bez niczego. Pierwszy umiera optymizm, po nim miłość, na końcu nadzieja. Mimo to musisz trwać.”
Jonathan Carroll